Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Hronské Kľačany 322
  Hronské Kľačany 322, 935 29
 • +4210366392012
Nedeľa 26. 10. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zahájenie školského roka 2014 / 2015

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že zahájenie školského roka 2014 / 2015 bude dňa 2. septembra 2014 o 8:30 hodine v areáli školy. Žiaci si prinesú prezúvky a poznámkové zošity.

 • Dve percentá z Vašich daní pre Rodičovské združenie pri ZŠ

   

  Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2013

  Vo Vašom daňovom priznaní v sekcii „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ (pre PO a FO), resp. na formulári „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a „POTVRDENÍ o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (pre zamestnancov) vyplníte príslušné údaje a poukážete príslušnú čiastku v prospech doleuvedeného občianskeho združenia. Termíny k podaniu daňového priznania, resp. zaslania vyhlásenia príslušnému správcovi dane (daňový úrad), sú nasledovné:

 • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015

   

  Vážení rodičia, milí predškoláci !

   

  Pozývame Vás na Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníkaktorý sa uskutoční 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy Hronské Kľačany 322  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z prevádzkových a organizačných dôvodov (štrajk zamestnancov školstva) na deň 13. 9. 2012 riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebudú v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v 14. 9. 2012.

 • Aktualizovaný fotoalbum

  Vo fotoalbume pribudli fotografie z akcií, ktoré sa konali na konci šk. roka 2011/2012 cheeky.

 • HURÁ, PRÁZDNINY!

  Dňa 29. júna 2012 sme slávnostne ukončili šk. rok 2011/2012. Bránu našej školy opustilo 16 absolventov ZŠ - žiakov 9. ročníka. Želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Všetkým prajeme pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie 3. septembra 2012.

 • Gymnastický štvorboj

  Aj v tomto roku sa už tradične žiaci našej školy - členovia gymnastického krúžku, zúčastnili na okresnom kole súťaže Gymnastický štvorboj žiakov a žiačok ZŠ. Dňa 7. 3. 2012 prebehla súťaž chlapcov, kde družstvo v kategórii A získalo výborné 2. miesto v okrese Levice. Dňa 9.3.2012 prebehla súťaž dievčat, kde družstvo v kategórii B získalo 4. miesto. Gymnastom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Predmetové olympiády v plnom prúde

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapájajú do predmetových olympiád a porovnávajú si svoje vedomosti s ostatnými žiakmi. V matematickej olympiáde sa darilo piatakom. Filip Kollár sa umiestnil na 1. mieste v okrese Levice so 100 % úspešnosťou riešení. Úspešnými riešiteľmi bola aj Miriam Krivosudská (6. miesto) a Tibor Kóša. V dejepisnej olympiáde sa zasa darilo šiestakom. Šimon Chmelo sa umiestnil na 6. mieste a Zuzana Chmelová na 9. mieste v okrese. Úspešnými riešiteľkami boli aj deviatačky: Veronika Turacová - 7. miesto a Anna Šumerajová - 11. miesto. Gratulujeme žiakom k umiestneniam a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • ZÁPIS do 1. ročníka

  1. februára 2012 sa na našej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci si spolu so svojimi rodičmi najprv prezreli priestory školy a po nich sa im predstavili krátkou scénkou ich kamaráti - druháci. Pri rôznych úlohách, ktoré si pripravili pani učiteľky, budúci prváci dokázali svoju šikovnosť a preto sa na všetkých tešíme už v septembri. FOTO

 • KARNEVAL

  Ani tento rok (27.1.2012) nechýbal vo fašiangovom programe tradičný karneval. Organizačnej taktovky sa skvelo ujali deviataci, takže dobrej zábave nič nebránilo. Fotky z karnevalu si môžete pozrieť vo fotoalbume :).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hronské Kľačany 322
  Hronské Kľačany 322, 935 29
 • +4210366392012

Fotogaléria